Fizikalna terapija

Naša ambulanta za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju ima u ponudi veliki izbor različitih oblika fizikalnih terapija. Klinički najkorisnije je sagledati prvo samu prirodu bola, povrede ili bolesti koju tretiramo. Zatim razmatramo koje fiziološke promene treba da se dogode, kako bi do oporavka došlo. I na kraju odredimo odgovarajući oblik terapije, koji može pokrenuti potrebne fiziološke promene u tkivu u svrhu bržeg oporavka.

Ukoliko se ovaj oblik terapije upotrebi na pravom mestu, u pravo vreme i iz pravih razloga, može dati sjajan doprinos oporavku pacijenta!

Elektroterapija

Elektroterapija je oblik fizikalne terapije koji koristi električnu energiju u terapijske svrhe.
Ambulanta za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Phoenix Medical” nudi 22 tipa elektroterapijskih procedura, među kojima su:

 • TENS
 • dijadinamik
 • IFS
 • Ultra Reiz
 • Han Stim
 • NMES struje
 • jednosmerne struje
 • jonoforeza
 • mišićna stimulacija.


Kontraindikacije:

 • Duboka venska tromboza/tromboflebitis
 • Oštećena koža
 • Krvarenje ili sklonost na krvarenju
 • Srčana insuficijencija
 • Oštećen senzibilitet
 • Akutna infekcija
 • Tuberkuloza
 • Malignitet
 • Trudnoća- donji toraks, abdomen, lumbalna i karlična regija
 • Regija izložena radijaciji
 • Pejsmejker
 • Prednji deo vrata, regija srca, glava
 • Reproduktivni organi, bez specijalne obuke
 • Veliki oprez kod psorijaze, ekcema i sličnih dermatoloških stanja
 • Veliki oprez kod oštećene cirkulacije.

Terapija laserom

U fizikalnoj medicini se koristi terapija laserom, koja je neinvazivna, ne boli, ne greje, ne vibrira, niti ima zvuk. Naziva se i biostimulativni laser. Ima dobre efekte u:

 • smanjenju bola
 • inflamacije
 • obnavljanju tkiva.
 

Ovaj vid terapije je primenjiv i kod akutnih stanja, s tim da je kontraindikovan kod:

 • Trudnica (ne koristi se direktno u regiji fetusa)
 • Karcinom (u regiji primarnog karcinoma ili metastaza, izuzetak mogu biti period hemoterapije ili pacijenti u teminalnoj fazi)
 • Tuberkuloza
 • Lokalna duboka venska tromboza/tromboflebitis
 • Krvarenje i sklonost ka krvarenju
 • Oči (nositi naočare tokom apliciranja terapije)
 • Reproduktivni organi
 • Veliki oprez kod epilepsije, osoba sa kompromitovanim imunim sistemom i u regiji prednjeg dela vrata,

Ultrazvučna terapija

Terapijski ultrazvuk je oblik mehaničke energije, gde ultrazvučni talasi prodiru u tkiva i dovode do vibracija na ćelijskom nivou, a efekti su u vidu termičkog i netermičkog dejstva. Koristi se u terapijske svrhe za smanjenje bola, inflamacije i regeneraciju tkiva.

U ponudi imamo, pored klasične ultrazvučne terapije, i ultrazvuk sa efektom hlađenja ili grejanja.

Kontraindikacije su:

 • maligni tumori
 • lokalno regija izložena radijaciji
 • vaskularne bolesti- duboka venska tromboza, embolija, teža arteroskleroza
 • krvarenje ili sklonost ka krvarenju
 • akutna inflamacija
 • infekcije
 • trudnice (u regiji donjeg toraksa, lumbalne i karlične regije)
 • aktivne epifizealne regije (zone rasta kostiju)
 • frakture (određene doze u blizini mesta preloma mogu imati povoljne efekte)
 • pejsmejker i teški kardiološki pacijenti
 • blizu oka
 • lokalno miozitis osifikans
 • nakon laminektomije u blizini kičmene moždine
 • preko ekscitabilnog tkiva- srce, karotidni sinus, cervikotorakalni ganglion (prednji deo vrata), nervi u fazi regeneracije
 • reproduktivni organi.

Magneto terapija

Magnetoterapija je veoma čest oblik fizikalne terapije, pogotovo u rehabilitaciji nakon preloma, zbog stimulacije osteogeneze – stimuliše zarastanje kosti. Može se aplikovati preko odeće i gipsa.

Elektromagnetno polje koje povećava ćelijsku propustljivost, ubrzava metabolizam, povećava nivo kiseonika i hranljivih materija u tkivu koje tretiramo. Na taj način dobijamo terapijsko dejstvo:

 • analgetsko
 • antiinflamatorno, antiedematozno
 • ubrzanje regeneracije.
 

Kontraindikacije su:

 • pejskejker i teški kardiološki pacijenti
 • trudnice i dojilje
 • akutna infekcija
 • malignitet
 • dijabetes juvenilni
 • tromboza
 • krvarenje ili sklonost ka krvarenju.