Fizioterapeutska procena i testiranje

Fizioterapeutska procena počinje uvidom u izveštaj lekara specijaliste, pregledom medicinske dokumentacije/snimaka, razgovorom sa pacijentom i uzimanjem detaljne anamneze- informacija o trenutnom stanju, simptomima i toku bolesti, povrede ili bolnog sindroma. Sprovodi se individualno u odvojenoj prostoriji, gde ćete moći otvoreno da pričate o Vašem problemu.

Fizioterapeutsko testiranje u zavisnosti od vrste problema može da obuhvata procenu:

– obima pokreta
– mišićne snage
– motorne kontrole
– balansa
– šeme hoda
– posture
– antropometrijska merenja(visina, težina, dužina i obim ekstremiteta)
– kože i ožiljaka
– senzibiliteta (dodir, pritisak, toplo/hladno)
– specijalne testove zavisno od tipa povrede ili bolnog sindroma.

Fizioterapeutska procena i testiranje je neizostavan deo planiranja i sprovođenja kvalitetnog rehabilitacionog plana i programa. Na osnovu rezultata testiranja možemo, ne samo preciznije odrediti pravi izbor terapiskih procedura, već i sigurnije pratiti Vaš napredak tokom procesa oporavka,