Kineziterapija

Kineziterapija koristi pokret, vežbanje celog ili određenog dela tela radi prevencije ili rehabilitacije nakon povrede, oboljenja, operacije ili nekog drugog bolnog stanja.

Stručni fizioterapeuti ambulante za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju “Phoenix Medical”, pažljivom procenom prave individualni kineziterapijski plan i program vežbanja prilagođen baš Vama. Takav kineziterapijski program u zavisnosti od Vaših individualnih karakteristika, može sadržati:

– Vežbe jačanja
– Vežbe istezanja
– Vežbe za poboljšanje kardiovaskularne izdržljivosti
– Vežbe koordinacije i motorne kontrole
– Korektivne vežbe
– Vežbe disanja i relaksacije.

Vežbanje u rehabilitaciji se razlikuje od klasičnog treninga! Vežbe u rehabilitaciji, odnosno kineziterapija, se individualno prilagođavaju sagledavanjem:

– Prirode povrede, bolesti ili bolnog sindroma (kontraindikacije, mere opreza, vrsta oštećenog tkiva, stepen povrede, stadijum bolesti, nivo simptoma)

– Fizičke spremnosti (snaga, izdržljivost, mobilnost, koordinacija)

– Bioloških karakteristika (godine, pol, istorija bolesti, porodična istorija bolesti)

– Psiholoških karakteristika (strah od pokreta, očekivanja, verovanja)

– Tipa aktivnosti kojima želi pacijent da se vrati.

“Pokret po svom dejstvu zamenjuje svako terapeutsko sredstvo, dok sva sredstva ne mogu da zamene pokret.” Kleman Džozef Tiso

Bilo da imate bol, povredu, oboljenje ili je reč o prevenciji, naša poruka je- pokrenite se!

Zakažite Vaš termin, pokrenimo se zajedno i vratite se aktivnostima koje volite!